HOA TINH CO., LTD.
    Địa chỉ:  80A Tran Dinh Xu Street, District 1, HCMC, Viet Nam
    Điện thoại:  (84.8) 38370271 - 0903173327
    Email:  sales@hoatinhvn.com
    http://www.hoatinhvn.com